Акценти - Tandem

Акценти - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Последна партньорска среща в Ставангер

След  финалната конференция в София, партньорите в проекта TANDEM проведоха последната партньорска среща в Ставангер, Норвегия, на 14 и 15 ноември, 2011.Общината на Ставангер организира срещата в една от сградите си, където се провеждат многобройни обучения, включително и за обучители. По време на обиколка, организирана от домакините, партньорите се запознаха с историята на сградата и получиха информация за създаването на образователните институции в Ставангер.

След  това, партньорите обсъдиха продуктите, създадени по проекта исподелиха интересни аспекти на дейностите по разпространението им. Съществуващият капацитет и подходи за тяхното прилагане бяха обсъдени и уточнени. Важна част от срещата в Ставангер беше и разпределението и финализирането на последните задачи, свързани с финалния отчет. По време на вечерята в историческата част на Ставангер, партньорите се събраха отново заедно. Координаторът на проекта Хелмут Кроника (BEST) сподели:  “Работихме по проекта с удоволствие и виждаме голям потенциал за използването на TANDEM в бъдеще.”

 

ТАНДЕМ посети Нeймеген

Четвъртата среща по проект ТАНДЕМ се проведе на 12 април, вторник, и 13 април, сряда, в Нeймеген, Холандия. Партньорите се събраха, за да обсъдят резултатите от пилотните дейности по проекта. Около 100 истории са вече качени в Библиотеката на ТАНДЕМ. Те са написани на базата на интервютата, които младите хора взеха по време на различни професионални обучения в Норвегия, Холандия, Гърция и България. Младите интервюиращи говориха с по-възрастните имигранти за уменията и компетенциите, които са придобили и/или развили в един от петте сектора на заетост, определени от партньорите в ТАНДЕМ: селско стопанство, строителство, туризъм, производство и търговия, здравни и социални услуги.

В началото младите хора се чувстваха несигурни, тъй като повечето от тях нямаха опит в интервюирането на други хора, а освен това, не бяха запознати с интерактивната електронна Библиотека. Някои от тях имаха трудности при установяване на контакт с възрастните имигранти: техните партньори представляваха едно различно поколение и често говореха за тяхната имиграция и предишния си професионален опит по емоционален начин. Понякога езиковата бариера усложняваше обсъждането на различните компетенции и умения. Въпреки това, след известно време увереността на младите хора нарастна и двете страни, интервюиращи и интервюирани, споделиха, че са научили много от своите партньори в тандемите. Интервюираните често не бяха запознати с всички компетенции, които са придобили по време на техния трудов стаж. Те всъщност осъзнаха, колко много знаят и колко различни умения притежават.

Както и в предшественика на проекта ТАНДЕМ, Връзка между поколенията в Европа, младите и възрастните участници записаха историите заедно и ги качиха в библиотеката на ТАНДЕМ. Помогнаха им техните учители от сферата на професионалното образование, обучителите и кариерните консултанти, които също имаха възможност да оценят продуктите на проекта ТАНДЕМ. Като цяло, участниците намериха продуктите на ТАНДЕМ за много полезни, информативни, добре структурирани и мотивиращи. Участник от Норвегия заяви: "Беше много вълнуващо да чуя историята за живота на Джаман. Това ми отвори очите за много имигрантски истории по света."

През следващите месеци ще бъдат добавени видео и аудио файлове към историите в Библиотеката на ТАНДЕМ. Партньорите също така се споразумяха за следващата среща, която ще се проведе в София през септември 2011 година. По-конкретно ще се организира международна конференция, която да представи продуктите на проекта и постигнатите резултати до този момент.

 

Трета среща по проект ТАНДЕМ

Нашата трета среща се проведе в Брюксел, в периода 22-23 септември.

На този етап от развитието на проекта, разработените продукти са готови да бъдат представени пред преподаватели от професионалните училища, обучители, кариерни консултанти и др. партньори в Норвегия, Холандия, Гърция и България. Повече от 50 истории на хора, която се имигрирали в тези четири страни и разказват за живота си, компетенциите, които са придобили и приложили в различни ситуации в сферата на производството, търговията, туризма, строителството, здравеопазването и селското стопанство, вече могат да бъдат намерени в ТАНДЕМ библиотеката. Преподаватели от професионалните училища, обучители и кариерни консултанти, които търсят нови възможности за представяне на теми за междукултурната комуникация и комуникацията между поколенията, могат да намерят полезна информация в ТАНДЕМ Насоките. Те предлагат информация за различията, управление на културните различия, както и предагогически подход. Те също включват и инструменти с примерни въпроси за брейнсторминг и работа по компетенциите и уменията, които учащите се ще включат в документите си за кандидатстване за работа.

По време на срещата в Брюксел, партньорите определиха критериите и рамката за оценка, които да се вземат предвид в следващите месеци преди срещата в Холандия, на която ще се обсъждат резултатите по проекта. В следващите месеци ще бъдат организирани нови тандем интервюта, в които ще се срещнат млади хора,  обучаващи се в някоя от споменатите сфери (или които искат тепърва да се развиват в някоя от тях) и възрастни хора с имигрантски произход и живеещи в Норвегия, Холандия, Гърция или България.

Ако принадлежите на някоя от споменатите групи или имате интерес да участвате в пилотните дейности по ТАНДЕМ, моля свържете се с координатора на проекта в Норвегия, Холандия, Гърция или България. (Контактната информация е публикуваната в секцията на съответния език.)

Tur-til-Flor-og-fjaere, 9 септември

След първите ТАНДЕМ интервюта, младите интервюиращи заминаха заедно на екскурзия. Вижте ТАНДЕМ интервюиращите в Ставангер.

 

Работилници за разработване

За разработването на двата основни ТАНДЕМ продукта – ТАНДЕМ Насоки и ТАНДЕМ библиотека, партньорите от таргет страните започнаха организирането на работилници. Учители, обучители и кариерни консултанти ще бъдат поканени да участват в разработването на продуктите на проекта. Техният принос ще бъде изключително важен за следващите стъпки: създаването на професионалните житейски истории на възрастни хора с имигрантски произход, които младите хора са записали за ТАНДЕМ библиотеката. Например, в Ставангер 8 младежи, които се обучават в сферата на предоставянето на здравни услуги и грижи за деца и възрастни се срещнаха през май 2010, за да дискутират как могат да използват Европас, с цел да покажат компетенциите и уменията, които са придобили.  Те участваха в ролеви игри, симулиращи интервюта, обсъдиха как да намерят и мотивират възрастни хора с имигрантстки произход да споделят житейския си и професионален опит, както и различията между Норвегия и родните им страни. Също така, на младежите беше показано как тези истории могат да бъдат публикувани в ТАНДЕМ библиотеката. (Долу можете да видите снимки от двете срещи в Норвегия.)

 

Първа работна среща

Партньорите по проект ТАНДЕМ се срещнаха на 8 и 9 април, 2010, в столицата на Рогаланд - Ставангер (Норвегия), за да обсъдят разработването на ТАНДЕМ интернет-базираната библиотека, Наръчника и дидактическите Насоки – основните продукти на проекта. Тъй като проектът се базира на реализирания Грундвиг проект “Връзка между поколенията в Европа” (www.european-generation-link.org), продуктите от него ще бъдат трансферирани, от една страна, на географски принцип и от друга страна, тематично към професионалното образование. Партньорството включва организации от Австрия, Германия и Белгия, участвали в първия проект и от нови таргет страни – Норвегия, Холандия, България и Гърция. На срещата беше обсъдена изследователската работа на новите партньори, осъществена след началната среща по проекта през януари. Основните резултати се отнасят до секторите, върху които се фокусира работата по проекта – селско стопанство, строителство, туризъм, производство, търговия и здравни и социални услуги. Бяха определени изискванията и образователното осигуряване, които трябва да бъдат взети предвид в процеса на разработване.

 

Stavanger Kommune представи ТАНДЕМ на конференция за интеграцията

В периода между партньорските срещи, Stavanger Kommune организира вътрешни работилници, срещи и представи ТАНДЕМ на конференция по въпросите на интеграцията на 19 март, 2010. 800 работодатели от Ставангер участваха в събитието, което беше отразено и в медиите. Представители на  Stavanger Kommune представиха целите и предвидените резултати и продукти на проекта.

 

Първа среща във Виена

Първата среща по нашия нов проект ТАНДЕМ по програма Леонардо да Винчи се проведе във Виена на 7 и 8 януари, 2010. По време на срещата партньорите се фокусираха върху важните въпроси, свързани с работния план, особено по отношение на организацията на планирания трансфер на оригиналните продукти. Продуктите, създадени по успешния Грундвиг проект Връзка между поколенията в Европа (www.european-generation-link.org), бяха представени от Хелмут Кроника, координатор едновременно на оригиналния и на трансферния проект. ТАНДЕМ ще адаптира съществуващите модели и материали, за да бъдат използвани в професионалното обучение в избраните таргет страни: Норвегия, Холандия, Гърция и България. Следващите стъпки по проекта са насочени към анализиране на специфичните ситуации и условия в четирите таргет страни, с цел създаване на база за успешни адаптация и прилагане на методите и подходите на ТАНДЕМ.

Важни въпроси, свързани с целите и характеристиките на програма Леонардо да Винчи Трансфер на иновации бяха представени от г-жа Ане Хундери от норвежката Национална Агенция, администрираща програмата.

 

 

Последни общи дейности за разпространение на информация за проекта

Ден на комуникацията между различните поколения и култури в България

Млади хора, завършващи средно образование, и имигранти, живеещи в София, се срещнаха и дискутираха житейски истории и пътища за кариерно развитие по време на Ден на комуникацията и културите.

Събитието се състоя на 7 юни 2011 и беше организирано от Фондация на бизнеса за образованието – българският партньор в проекта TANDEM. Срещата се проведе с любезното гостоприемство на частно училище «Авицена» с разширено изучаване на английски и арабски език, в което работят учители – имигранти от Палестина и Сирия.

В неформални интервюта, водени от младите хора, имигрантите споделиха много интересни житейски ситуации, за своите лични цели, предпочитания и избори. Те обсъдиха с учениците уменията и компетенции, които са им помогнали в най-голяма степен да преодолеят различните предизвикателства, с които са се сблъскали, да се адаптират към различната културна среда и да устроят живота си в България.

Младите интервюиращи се присъединиха към своите връстници в училище «Авицена» в часа по география, и получиха своя първи урок по арабски.

В неформални интервюта, водени от младите хора, имигрантите споделиха много интересни житейски ситуации, за своите лични цели, предпочитания и избори. Те обсъдиха с учениците уменията и компетенции, които са им помогнали в най-голяма степен да преодолеят различните предизвикателства, с които са се сблъскали, да се адаптират към различната културна среда и да устроят живота си в България.

Младите интервюиращи се присъединиха към своите връстници в училище «Авицена» в часа по география, и получиха своя първи урок по арабски.