Σημαντικά Σημεία - Tandem

Σημαντικά Σημεία - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τελική συνάντηση του έργου

Μετά τελικό συνέδριο στη Σόφια, οι εταίροι του έργου TANDEM συναντήθηκαν για μια τελευταία συνάντηση του έργου τις 14-15 Νοέμβριου στο Stavanger (Νορβηγία). Ο  Δήμος Stavanger οργάνωσε την συνάντηση στις εγκαταστάσεις του, όπου επίσης πολλά σεμινάρια για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές λαμβάνουν χώρα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στους χώρους, οι εταίροι  του έργου έμαθαν πολλά για την ιστορία του κτιρίου και τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Stavanger.

Στη συνέχεια, οι εταίροι συζήτησαν για τα ολοκληρωμένα προϊόντα του έργου, αντάλλαξαν  ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τις δραστηριότητες διανομής καθώς και πληροφορίες, σχετικά με δυνατότητα εφαρμογής των προϊόντων και της προσέγγισης στη χώρα του κάθε εταίρου. Ένα πολύ σημαντικό τελικό σημείο ήταν, επίσης, η διευθέτηση  ανοικτών θεμάτων σχετικά με την τελική έκθεση προόδου,  κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Stavanger. Ένα απολαυστικό δείπνο στην ιστορική πόλη του Stavanger, έφερε τους εταίρους του έργου και πάλι μαζί. «Ευχαριστηθήκαμε πολύ την συνεργασία και  είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική για την περαιτέρω χρήση των TANDEM", δήλωσε ο Helmut Kronika (BEST), συντονιστής του προγράμματος.

 

Το TANDEM επισκέπτεται το Nijmegen

Η τέταρτη συνάντηση του έργου TANDEM διεξήχθη από την Τρίτη 12 Απρίλη, έως την Τετάρτη 13, Απριλίου, στο Nijmegen της Ολλανδίας. Όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων TANDEM. Μέχρι σήμερα, περίπου 100 ιστορίες έχουν αναρτηθεί στην βιβλιοθήκη  TANDEM. Αυτές οι ιστορίες βασίζονται σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από νέους ενήλικες κατά τη διάρκεια διαφορετικών ΚΕΚ εκπαιδευτών στη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Οι νέοι πήραν συνεντεύξεις  από  μεγαλύτερα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είχαν αποκτήσει ή / και βελτιώσει σε έναν από τους πέντε τομείς εργασίας που ορίζονται από την έργο TANDEM: γεωργία, κατασκευές, τουρισμός, βιομηχανία και λιανικό εμπόριο, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες.

Στην αρχή, οι νεαροί ενήλικες αισθάνονταν ανασφαλείς, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν καμία εμπειρία στο να παίρνουν σε συνεντεύξεις από άλλους, επιπλέον, δεν είχαν εξοικειωθεί με τη διαδραστική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Κάποιοι από αυτούς είχαν δυσκολίες στην αρχή στο να αποκτήσουν επαφή με τους ηλικιωμένους μετανάστες: Οι μετανάστες που έδιναν συνέντευξη  αντιπροσώπευαν μια διαφορετική γενιά και συχνά μιλούσαν  για την ιστορία της μετανάστευσης και την παλιότερη εργασιακή τους ζωή  με συναισθηματικό τρόπο. Μερικές φορές γλωσσικά εμπόδια περιέπλεκαν τη συζήτηση για τις ικανοτήτων και δεξιότητες. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό οι νεαρόι ενήλικες απέκτησαν  εμπιστοσύνη και τόσο αυτοί όσο και τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη  ανέφεραν ότι έμαθαν πολλά από τους εταίρους του tandem. Οι συμμετέχοντες συχνά δεν ήταν ενήμεροι για όλες τις ικανότητες που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ιστορίας. Συνειδητοποίησαν πόσα πραγματικά γνώριζαν και πόσο διαφορετικές ικανότητές έχουν.

Όπως και ο προκάτοχός του έργου TANDEM το έργο European Generation Link,, μικροί και μεγάλοι έγραψαν τις ιστορίες μαζί και τις ανάρτησαν στην Βιβλιοθήκη TANDEM.  Σε όλο αυτό το διάστημα  οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι των ΚΕΚ τους παρείχαν την απαραίτητη υποστήριξη οι οποίοι είχαν επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα προϊόντα του TANDEM. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι τα προϊόντα  του έργου TANDEM ήταν πολύ χρήσιμα, ενημερωτικά, καλά δομημένα και παρακινητικά. Ένας Νορβηγός συμμετέχων είπε: «Ήταν πολύ συναρπαστικό να ακούσω την ιστορία της Jaman. Με ευαισθητοποίησε   για τις πολλές ιστορίες των μεταναστών σε όλο τον κόσμο. "

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, βίντεο και αρχεία ήχου θα  προστεθούν στις ιστορίες της  Βιβλιοθήκης TANDEM. Τέλος, οι εταίροι  συμφώνησαν και για την επόμενη συνάντηση του έργου  που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, το Σεπτέμβριο του 2011. Συγκεκριμένα, θα διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο για να παρουσιάσει τα προϊόντα του έργου και τα αποτελέσματα που θα  έχουν επιτευχθεί μέχρι τότε.

 

Η Τρίτη συνάντηση του έργου TANDEM

Η τρίτη συνάντηση μας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τον Σεπτέμβριο στις 22-23.

Σε αυτό το στάδιο του έργου τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του έργου είναι έτοιμα να διατεθούν στους διδάσκοντες των ΚΕΚ, στους εκπαιδευτές, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ήδη περισσότερες από 50 ιστορίες ανθρώπων που μετανάστευσαν σε αυτές τις τέσσερις χώρες και μιλήσουν για τη ζωή το έργο τους, τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει και εφαρμόζουν σε διαφορετικές καταστάσεις στον τομέα της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, των κατασκευών / οικοδομών, της υγειονομικής περίθαλψης ή της γεωργία είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στην TANDEM βιβλιοθήκη. Καθηγητές, εκπαιδευτές και σύμβουλοι προσανατολισμού, που ψάχνουν για νέα κίνητρα για να  εισάγουν διαγενεικά  και πολιτιστικά θέματα, σε σχετικές εργασιακές καταστάσεις μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες στις κατευθυντήριες γραμμές TANDEM. Αυτά προσφέρουν γενικές πληροφορίες σχετικά με την πολυμορφία, τη διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και παρέχουν παιδαγωγική συμβολή. Μεταξύ άλλων χρήσιμων στοιχείων, περιλαμβάνουν σημειώσεις που προσφέρουν παραδείγματα ερωτήσεων και εργασίες για τις ικανότητες και δεξιότητές των μαθητών που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μία αίτηση εργασίας.

Στο συνάντηση των Βρυξελλών, οι εταίροι του έργου, όρισαν τα  αντίστοιχα κριτήρια και το πλαίσιο αξιολόγησης που θα εξεταστεί τους επόμενους μήνες πριν την συνάντηση  στην Ολλανδία για να συζητήσουν εκ νέου τα αποτελέσματα. Οι επόμενοι μήνες θα είναι αφιερωμένοι στην διοργάνωση ακόμα περισσότερων συνεντεύξεων φέρνοντας σε επαφή νεαρούς μαθητές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε έναν από τους αναφερθέντες τομείς εργασίας (ή θέλουν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε ένα από αυτά) και, από την άλλη πλευρά, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και ζουν στη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ελλάδα ή τη Βουλγαρία

Εάν ανήκετε σε μια από τις  προαναφερθείς κατηγορίες και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις πιλοτικές ενέργειες του TANDEM παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του έργου  ή με τους εταίρους του έργου σε  Νορβηγία, Ολλανδία, Ελλάδα ή Βουλγαρία (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στις αντίστοιχες γλωσσικές ενότητες)

Tur-til-Flor-og-fjaere, 9 Σεπτεμβρίου

Μετά  τις πρώτες συνεντεύξεις για το TANDEM οι νέοι που συμμετείχαν, έκαναν όλοι μαζί μια περιήγηση. Δείτε τις συνεντεύξεις για το TANDEM στο Stavanger.

 

Εργαστήρια Προετοιμασίας

Για την ανάπτυξη των δύο κύριων προϊόντων  του TANDEM, τις κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας TANDEM και την βιβλιοθήκη TANDEM, οι εταίροι των χώρων -στόχων έχουν ξεκινήσει τη διοργάνωση εργαστηρίων. Έτσι, καθηγητές, εκπαιδευτές, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και βεβαίως οι σχεδιαστές θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των προϊόντων. Η δραστηριότητά τους θεωρείται ορόσημο για τα επόμενα βήματα: την παραγωγή των ιστοριών της επαγγελματικής ζωής: την καταγραφή, για τη βιβλιοθήκη TANDEM, από νέους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο   των ιστοριών επαγγελματικής ζωής  ηλικιωμένων ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο Stavanger, π.χ. 8 μαθητευόμενοι  που εκπαιδεύονται σε θέματα υγείας και φροντίδας παιδιών, στη φροντίδα ηλικιωμένων ή στην γραμματειακή εργασία συναντήθηκαν σε ένα πρώτο εργαστήριο τον Μάιο του 2010 για να συζητήσουν το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το EUROPASS CV προκιμένου να καταγράψουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Ασχολήθηκαν με  παιχνίδια ρόλων προσομοίωσης των συνθηκών της συνέντευξης  για το πώς να βρουν και να δώσουν κίνητρα σε ηλικιωμένους μετανάστες πρόθυμους να μιλήσουν για τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή τις διαφορές σε χώρους εργασίας στη Νορβηγία και στην πρώην πατρίδα τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ενημερώθηκαν για το πώς οι ιστορίες μπορεί να αναρτηθούν στη βιβλιοθήκης TANDEM. (Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τις δύο συναντήσεις στη Νορβηγία.)

 

Πρώτο  εργαστήριο

Οι εταίροι του έργου TANDEM συναντήθηκαν στις 8-9 Απριλίου 2010 στο , Stavanger πρωτεύουσα του Rogaland (Νορβηγία) για να συζητήσουν την πορεία υλοποίησης της διαδικτυακής βιβλιοθήκης του TANDEM και του διδακτικού εγχειριδίου –τα κύρια παραγόμενα προϊόντα του έργου. Δεδομένου ότι το παρών έργο βασίζεται σε ένα προηγούμενο έργο (του προγράμματος Grundtvig) με τίτλο “European Generation Link” (www.european-generation-link.org), τα παραγόμενα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου θα πρέπει να μεταφερθούν τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά στην επαγγελματική εκπαίδευση  και κατάρτιση.  Κάποιο από τους εταίρους του έργου- οι προερχόμενοι από της Αυστρία,  Γερμανία και το Βέλγιο- συμμετείχαν και στο προηγούμενο έργο  και οι καινούργιοι εταίροι  προέρχονται από τις  «χώρες στόχους» -Νορβηγία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Σε αυτό το  workshop συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που άρχισαν οι εταίροι με το πέρας της εναρκτήριας συνάντησης του έργου τον Ιανουάριο.  Επιλέχτηκαν οι κλάδοι εργασίας στους οποίους θα επικεντρωθεί  το έργο TANDEM  (γεωργία, κατασκευές, τουρισμός,  εμπόριο/βιοτεχνία, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Καθορίστηκαν  επίσης, οι εκπαιδευτικές παροχές, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες  που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υλοποίηση του έργου.

 

Το Stavanger Kommune παρουσιάζει το TANDEM στη διάσκεψη για την ενσωμάτωση

Μεταξύ των συνεδριάσεων των εταίρων του έργου, το Stavanger Kommune οργάνωσε εσωτερικά εργαστήρια, συναντήσεις και συμμετείχε με το  TANDEM σε ένα  συνέδριο για θέματα ενσωμάτωσης που έγινε στις 19 Μαρτίου του  2010. 800 εργοδότες από το Στάβανγκερ Kommune επισκέφτηκαν  αυτήν την εκδήλωση η οποία επίσης μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Οι Εκπρόσωποι του Stavanger Kommune ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους του έργου, και τα παραγόμενα αποτελέσματα.

 

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου στην Βιέννη

Η εναρκτήρια συνάντηση του  έργου Leonardo  TANDEM έγινε στην Βιέννη στις 7-8 Ιανουαρίου 2010. Στην συνάντηση το εταιρικό σχήμα επικεντρώθηκε σε σημαντικά θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο πλάνο εργασίας, ειδικότερα σε ότι αφορά τον τρόπο οργάνωσης για την μεταφορά των αρχικών προϊόντων.

Αυτά προέρχονται από το επιτυχημένο έργο  Grundtvig European Generation Link (www.european-generation-link.org), και παρουσιάστηκαν από τον Helmut Kronika συντονιστή τόσο του παρόντος όσο και του μεταφερόμενου έργου. Το TANDEM θα υιοθετήσει τα υπάρχοντα μοντέλα και υλικά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την επαγγελματική εκπαίδευση στις επιλεγμένες χώρες-στόχους: Νορβηγία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βουλγαρία. Επόμενα βήματα του έργου είναι η ανάλυση συγκεκριμένων καταστάσεων και συνθηκών στις τέσσερις χώρες –στόχους  προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την επιτυχημένη υιοθέτηση και μεταφορά των προσεγγίσεων του TANDEM.

Σημαντικές πτυχές αναφορικά με τους στόχους και το πλαίσιο του Προγράμματος  LdV  Μεταφορά Καινοτομίας παρουσιάστηκαν από την κα Anne Hunderi από το SIU  την Νορβηγική Εθνική Αρχή  που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Κύριες δραστηριότητες διάδοσης του έργου από το ΙΤΥΕ

Παρουσίαση του έργου TANDEM στα πλαίσια της 1ης συνάντησης εθνικής επιτροπής του έργου VAB

Το ΕΑΙΤΥ  συμμετείχε στην 1τη  συνάντησης εθνικής επιτροπής του έργου VAB  που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρας στις 21/12/2010. Στα πλαίσια της συνάντησης το ΕΑΙΤΥ παρουσίασε  το έργο TANDEM καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του.

Το έργο VAluing experience Beyond the University (VAB) χρηματοδοτείται (σε ποσοστό 71%) από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lifelong Learning υπο-πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» έχει ως στόχο  να προτείνει ένα παιδαγωγικό εργαλείο και ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα οποία θα επιτρέπουν σε καθηγητές Πανεπιστημίου να συμπεριλαμβάνουν στην αξιολόγηση των φοιτητών τους τις ικανότητες που αυτοί έχουν αποκτήσει εκτός Πανεπιστημίου, μέσω άτυπης ή  μη τυπικής μάθησης.

Παρουσίαση του TANDEM μέσω ειδικού stand, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου SALL που διεξήχθη  τον Νοέμβριο του 2010 στην Πάτρα

Το SAAL 2010 είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που λειτουργεί ως ένα φόρουμ για τους επιστήμονες, μηχανικούς, και τους επαγγελματίες  προκειμένου να παρουσιάσουν τις έρευνες τους, τα αποτελέσματά τους, τις ιδέες τους, και τις εξελίξεις σχετικά με τις Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης για την Δια Βίου Μάθηση. Το συνέδριο το παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα εκπροσωπώντας Ευρωπαϊκά  ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς.

Ένα ειδικό stand αφιερώθηκε στο έργο TANDEM και ήταν διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Εκεί ο επισκέπτης έβρισκε φυλλάδια  του TANDEM (αγγλικά και ελληνικά). Επιπλέον, υπήρχε μια πρόσκληση σε ΚΕΚ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις TANDEM μέσα από ένα ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του έργου TANDEM  στα πλαίσια του Get online week 2011 στο Τηλεκέντρο του Δήμου Δυμαίων στην Κάτω Αχαΐα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Get online week 2011 (διάρκεια 28/2-5/3/2011) το ΕΑΙΤΥ σε συνεργασία με την Δήμο Δυμαίων  οργάνωσε workshops στο Τηλεκέντρο του Δήμου στην Κάτω Αχαΐα στις 2-3/3/2011.

Κατά την διάρκεια των workshops παρουσιάστηκε  το έργο TANDEM στους συμμετέχοντες οι οποίοι εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς, δάσκαλοι, γονείς και μαθητές (χρήστες του Τηλεκέντρου Δυμαίων)