Προϊόντα - Tandem

Προϊόντα - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τα Προϊόντα

κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας

TANDEM κατευθυντήριες γραμμές διδασκαλίας - για ΚΕΚ εκπαιδευτικούς και συμβούλους- που θα τους δείχνουν πως να ευαισθητοποιούν και να παρακινούν τους νέους ενήλικες ως προς το να σχηματίσουν ομάδες στενής συνεργασία με ηλικιωμένους μετανάστες, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις να εμπλέκονται στην μεταφορά γνώσης και να κάνουν τις δεξιότητες ξεκάθαρες. Download

βιβλιοθήκη

TANDEM διαδικτυακή βιβλιοθήκη – για ΚΕΚ εκπαιδευτικούς εκπαιδευόμενους και συμβούλους και για όσους ενδιαφέρονται για «ιστορίες» ηλικιωμένων μεταναστών καταγεγραμμένες από νέους ανήλικες που μπορούν αν αναζητηθούν από διάφορους παραμέτρους.
www.tandem-library.eu
(Υπό κατασκευή)

εγχειρίδιο χρήσης

TANDEM εγχειρίδιο χρήσης για την βιβλιοθήκη - Για χρηστές της TANDEM βιβλιοθήκης προκειμένου να ενημερωθούν για οργανωτικά θέματα, για το πω θα χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη, πως θα παράγουν, επεξεργάζονται και θα «ανεβάζουν» υλικό σε διάφορες μορφές κλπ. Download

Άλλα

Άλλα δωρεάν προϊόντα για εκπαιδευτές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ενδιαφερομένους είναι:

TANDEM Έννοιες Εφαρμογής για κάθε χώρα στόχο προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου TANDEM. Download

Συνέδριο «Πολλαπλασιαστών»

Το τελικό συνέδριο του TANDEM διοργανώθηκε στην Σόφια της Βουλγαρίας στις 1η έως 2η Σεπτεμβρίου του 2011. Περίπου 30 άτομα από 11 χώρες συμμετείχαν αυτές τις δύο μέρες προκειμένου να γνωρίσουν το έργο και τα παραγόμενα προϊόντα. Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες για το πώς θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα του έργου.

Έτσι, εκπρόσωποι  των ΚΕΚ και των οργανισμών  κατάρτισης μίλησαν για την ενσωμάτωση και τον πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων σε Ιταλία, Λετονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια με τις προοπτικές   που παρουσιάστηκαν από τους εταίρους του έργου, από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία και Ολλανδία . Εδώ είναι κάποιες από τις εντυπώσεις των παραβρισκόμενων:

 

μου άρεσαν πολύ οι ιστορίες του TANDEM και πιστεύω ότι οι καθηγητές μας θα θελήσουν να τις χρησιμοποιήσουν στο σχολείο μας.’

είναι εξαιρετικό υλικό για την διδασκαλία της πολιτιστικής πολυμορφίας.’

Νομίζω ότι η προσέγγιση TANDEM μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία στην συμβουλευτική καθοδήγηση σε σχέση με την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς τις αρμοδιότητές και το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης.’

 

Τέλος, εκπαιδευτικοί από τη Βουλγαρία, μίλησαν για την εμπειρία τους από το εργο TANDEM και έξι νέοι που πήραν συνεντεύξεις  περιέγραψαν τι έμαθαν από την οργάνωση συνεντεύξεων TANDEM με ηλικιωμένους μετανάστες στη Σόφια και τη γύρω περιοχή. Μερικοί από αυτούς σκέφτηκαν ότι ήταν ένας καλός τρόπος να μάθουν για τις δικές τους αρμοδιότητες και για την εργασιακή τους ζωή, μερικοί ανέφεραν ότι είχαν λάβει γνώση της δύσκολης κατάστασης που οι μετανάστες είχαν να αντιμετωπίσουν κατά την έναρξη της νέας τους ζωής σε μια ξένη χώρα. Όλοι τους απόλαυσαν το  έργο και είναι υπερήφανοι που συνέβαλαν στην υλοποίηση κάποιων από τις 100 ιστορίες που είναι  διαθέσιμες στην TANDEM βιβλιοθήκη (www.tandem-library.eu).

Ατζέντα Συνεδρίου: Download pdf

Παρουσιάσεις:

1. Η ιδέα και η φιλοσοφία πίσω από το TANDEM: Helmut Kronika, BEST, Αυστρία: Download pdf
2. Βασικός ομιλητής: Μετανάστες και είσοδος στην αφορά εργασίας: ευκαιρίες και δυσκολίες: Dr. Silvana Greco, Παμεπιστήμιο Μιλάνου, Ιταλία: Download pdf
3. Πρακτική εισαγωγής στο TANDEM: Thomas Nilsen, Rogaland Business School, Νορβηγί (Download pdf) και Karin Kronika, BEST, Austria (Download pdf)
4. Εργασιακές ιστορίες Μεταναστών – παραδείγματα συνεντεύξεων: Marijke Van den Bos (ROC) Ολλανδί (Download pdf) και Nadezhda Paunova (BFE)  Βουλγαρία (Download pdf)
5. Υλοποίηση TANDEM – εμπερίες και παραδείγματα Κατερίνα Χριστοδουλοπούλου, ΙΤΥΕ, Ελλάδα: Download pdf

Κάποιες από τις φωτογραφίες του συνεδρίου: