Καλώς Ήρθατε - Tandem

Καλώς Ήρθατε - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, δύο κοινωνικές ομάδες είναι ανάμεσα σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από την χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και από τον κοινωνικό αποκλεισμό: αυτές οι ομάδες είναι οι νέοι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και οι ηλικιωμένοι μετανάστες. Και οι δύο ομάδες είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από εκπαιδευτικά μέτρα και συχνά παρουσιάζουν χαμηλά κίνητρα και ανεπαρκή πορεία επιτυχίας.

«TANDEM- Πώς να θεμελιωθεί δια-γενεακή και πολιτισμική επικοινωνία και πως παρέχεται η μεταφορά και η διαφάνεια ικανοτήτων στα πλαίσια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» βασίζεται στο επιτυχημένο έργο-στα πλαίσια του Grundtvig- «European Generation Link” (www.european-generation-link.org).

Προσαρμόζοντας καινοτόμα και συγκεκριμένα μέτρα για την επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατέδειξε στους καθηγητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ), στους εκπαιδευόμενους και στους συμβούλους πώς να φέρουν τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες σε επαφή προκειμένου να επωφεληθεί η μια από την άλλη.

Επιπρόσθετα το TANDEM μπορεί να τους δείξει πώς να κάνουν τις άτυπες και μη τυπικές δεξιότητες ξεκάθαρες και αποτελεσματικές για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη.

  European Generation Link Library

 

   

Ομάδες Στόχοι

Αρκετές ομάδες στο κλάδο των ΚΕΚ λαμβάνουν περαιτέρω ευαισθητοποίηση και εκπαιδευτικό υλικό συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα για την διαχείριση ης επικοινωνίας μεταξύ των νέων και γηραιότερων Ευρωπαίων πολιτών.

Τα ΚΕΚ ειδικότερα από τις χώρες στόχοι, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βουλγαρία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ευαισθητοποιημένο υλικό για δια-γενεακές και διαπολιτισμικές επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες.

Σε όλη την Ευρώπη, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι μπορούν-βασιζόμενοι στο παραγόμενοι υλικό και στις μεθόδους του TANDEM- να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες πρακτικές για περεταίρω εκπαιδευτικές προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες.


  Κατεβάστε το διαφημιστικό του TANDEM εδώ

Ταινία για το TANDEM (στα αγγλικά)

Media Player

Ενημερωτικό Δελτίο

   
  Download the 3rd TANDEM newsletter

Τεύχος 4, 2011 (στα αγγλικά)

 

Τεύχος 3, 2011 (στα αγγλικά)

Download the 2nd TANDEM newsletter   Download the 1st TANDEM newsletter

Τεύχος 2, 2010 (στα αγγλικά)

 

Τεύχος 1, 2010 (στα αγγλικά)