Links - Tandem

Links - Tandem

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

www.europeesplatform.nl

Deze Nederlandse afdeling van het Europees platform geeft onderateuning aan internationale Grundtvig en Comenius projecten.

www.energieportal.nl

Dit ministerie houdt zich o.a.bezig met de inburgering van migranten.

www.spectrum-gelderland.nl

Spectrum CMO Gelderland is expert op het terrein van jeugdbeleid, maatschappelijke participatie en gemeenschapsvoorzieningen. Spectrum vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de Gelderse praktijk en onderhoudt een rijk netwerk. Spectrum adviseert, traint, onderzoekt, maakt informatie toegankelijk en stelt kennis beschikbaar aan overheden en organisaties in Gelderland.

www.mboraad.nl

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten.

De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.

www.ivc-nijmegen.nl

Het IVC is een activiteitencentrum van en voor vrouwen. Onze cursussen en trainingen ondersteunen de vrouwen in het ontdekken en gebruikmaken van eigen mogelijkheden. Het versterken van hun zelfredzaamheid en vergroten van hun leefwereld staat voorop.

www.swon.nl

Swon is het seniorennetwerk van Nijmegen. Alle senioren, maar ook bijvoorbeeld familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij hun terecht voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

www.nijmegen.nl/migrantenerfgoed

Op deze website staan verhalen van migranten die in Nijmegen wonen.

www.meerwelzijnwijchen.nl

Deze brede welzijnsorganisatie in Wijchen houdt zich o.a. bezig met ouderen- en jongerenwerk.

www.vnzg.nl

V&NZG begeleidt vluchtelingen en migranten bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in Nederland. Ook draagt de stichting er zorg voor dat asielzoekers een zorgvuldige asielprocedure kunnen doorlopen en hun rechten en plichten leren kennen en gebruiken.

www.maaswaalcollege.nl

Het Maaswaal College verzorgt op twee locaties in Wijchen een compleet aanbod aan voortgezet onderwijs: VMBO en HAVO/VWO. Doet in het kader van maatschappelijke participatie mee aan het tandemproject.

www.montessoricollege.nl

Dit college verzorgt op 4 plaatsen  in Nijmegen e.o voortgezet onderwijs. De locatie Groesbeek doet in het kader van maatschappelijke participatie mee aan het tandemproject.

 

We kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van de informatie op de hierboven genoemde websites.