Producten - Tandem

Producten - Tandem

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

De producten

Didactische handleiding

Een Tandem didactische handleiding voor docenten, trainers en counselors in de beroepssectoren. In deze handleiding staat hoe jonge volwassenen gestimuleerd kunnen worden een Tandem te vormen met oudere migranten, hen te interviewen, kennis over te dragen en competenties zichtbaar te maken. Download.pdf

Bibliotheek

Tandem bibliotheek op internet voor docenten, trainers en counsellors en voor andere geinteresseerden. In deze bibliotheek staan verhalen van oudere migranten, die opgetekend zijn door jonge volwassenen en via verschillende parameters opgevraagd kunnen worden. www.tandem-library.eu

Handbook

TANDEM handbook voor het gebruik van de bibliotheek, waarin uitgelegd wordt hoe tandems samengesteld kunnen worden, hoe de bibliotheek gebruikt kan worden en hoe teksten geproduceerd, herschreven en actueel gehouden kunnen worden in verschillende formats. Download.pdf

Aanvullende producten

Aanvullende producten voor docenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden zijn:

TANDEM implementatie Concepten voor iedere projectpartner om de TANDEM resultaten op lange termijn te garanderen. Download.pdf


Multiplier conferentie

Van 1 tot 2 september 2011, organiseerden de TANDEM partners een slotconferentie in Sofia, Bulgarije. Ongeveer 30 personen van 11 verschillende landen hebben aan deze twee dagen deelgenomen om meer te weten te komen over het project en de producten die geproduceerd zijn. Bovendien hadden zij  de gelegenheid om ideeën uit te wisselen over het bevorderen van de continuïteit en de duurzaamheid van dit project. Vertegenwoordigers van verschillende opleidingen en soorten beroepsonderwijs hebben gesproken over de mainstreaming en de mogelijkheid dit project ook in Italië, Letland, Slovenië, Slowakije, Spanje en Groot-Brittannië te implementeren, als aanvulling op de implementatiemogelijkheden die door Oostenrijk, België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Noorwegen en Nederland getoond zijn. Hier zijn enkele citaten van de deelnemers:

Ik vind de TANDEM verhalen erg leuk en ik kan me voorstellen dat onze docenten deze graag in onze school willen gaan gebruiken.’

Dit materiaal is uitstekend geschikt om culturele diversiteit te onderwijzen.’

Ik denk dat de TANDEM benadering een toegevoegde waarde kan hebben in counseling waar bewustwording van eigen competenties en eigenwaarde centraal staat.

 

Verder hebben docenten en trainers uit Bulgarije gesproken over hun ervaring met de TANDEM benadering en hebben zes jonge interviewers beschreven wat ze geleerd hebben van het organiseren van TANDEM interviews met oudere migranten uit Sofia en omgeving. Sommigen  van hen vonden het een goede manier om iets te weten te komen over hun eigen competenties en over wat hun arbeidsleven voor hen in petto kan hebben;  sommigen van hen vertelden dat zij zich bewust geworden zijn van de moeilijke situatie waarmee veel migranten geconfronteerd werden toen ze een nieuwe leven in een vreemd land begonnen. Zij hebben er allemaal van genoten deel uit te maken van het project en zijn trots op hun bijdrage voor enkele van de 100 verhalen die op de TANDEM bibliotheek te vinden zijn (www.tandem-library.eu).

Conferentie agenda: Download pdf

Presentaties:

1. Het idee en concept van TANDEM: door Helmut Kronika, BEST, Oostenrijk: Download pdf

2. Beknopte uitleg over: Migranten en de toegang tot de arbeidsmarkt: mogelijk- en moeilijkheden: door Dr. Silvana Greco,  Universiteit van Milaan, Italië: Download pdf

3 Een praktische introductie in TANDEM: door Thomas Nilsen, Rogaland Business School, Noorwegen (Download pdf) en door Karin Kronika, BEST, Oostenrijk (Download pdf)

4. Werk- en levensverhalen van migranten – voorbeelden van interview activiteiten: door Marijke Van den Bos (ROC Nijmegen), Nederland (Download pdf) en Nadezhda Paunova (BFE), Bulgarije (Download pdf)

5. TANDEM implementatie – ervaring en voorbeelden: door Catherine Christodoulopoulou, RACTI, Griekenland: Download pdf

 Enkele foto’s die tijdens de conferentie genomen zijn: