Welkom - Tandem

Welkom - Tandem

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Het Project

In veel Europese landen participeren laagopgeleide jongeren en oudere migranten minder op de arbeidsmarkt , zij leven ook vaak in een sociaal isolement. Beide groepen zijn ook moeilijk te bereiken voor de beroepseducatie, zijn vaak weinig gemotiveerd en hebben weinig succes in hun beroepsloopbaan.

“TANDEM – Hoe kunnen we intergenerationele en interculturele communicatie tot stand brengen en hoe kunnen we de competenties in de beroepseducatie transparant en overdraagbaar maken" is gebaseerd op het succesvolle project  "Ëuropean Generation Link” (www.european-generation-link.org).

Door innovatieve en concrete maatregelen voor de beroepseducatie kunnen we aan docenten, trainers en counselors laten zien hoe deze twee groepen bij elkaar gebracht kunnen worden en van elkaar kunnen leren.

Bovendien kan TANDEM hen laten zien hoe ze non-formele en informele vaardigheden transparant en valide kunnen maken voor hun toekomstige professionele ontwikkeling.


European Generation Link Library

 

   

Doelgroepen

Verschillende beroepssectoren ontvangen nieuwe Trainingsmaterialen, concrete instrumenten om de communicatie tussen jonge en oudere Europese burgers te bevorderen.

De beroepssectoren in vooral Noorwegen, Nederland, Griekenland en Bulgarije kunnen innovatieve materialen gebruiken voor het overbrengen van interculturele en intergenerationele beroepscompetenties en vaardigheden.

In heel Europa kunnen docenten en trainers door de Tandem materialen en benaderingen, hun eigen innovatieve oefeningen ontwikkelen om nieuwe educatieve uitdagingen aan te gaan met betrekking tot deze vaardigheden en competenties.

  Download the flyer

TANDEM DVD (in het Engels)

Media Player

Nieuwsbrief

   
  Download the 3rd TANDEM newsletter

Issue 4, Sept 11 (in het Engels)

 

Issue 3, Apr 11 (in het Engels)

Download the 2nd TANDEM newsletter   Download the 1st TANDEM newsletter

Issue 2, Aug 10 (in het Engels)

 

Issue 1, Apr 10 (in het Engels)