Kontakt - Tandem

Kontakt - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Koordinator

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Mariahilfer Straße 8
A - 1070 Wien
Austria

www.best.at

Helmut.Kronika (at) best.at

 

 

Prosjektleder

OPPLAERINGSKONTORET
STAVANGER KOMMUNE

Sandvigå 21
4007 Stavanger
Norway

www.stavanger.kommune.no

 

 

Partner i Norge

ROGALAND SKOLE OG BEDRIFTSUTVIKLINGSFORENING