Partnere - Tandem

Partnere - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Partnere

Partnerskapet i dette prosjektet består av yrkesfag institusjoner og innovasjons eksperter fra det opprinnelige prosjektet “European Generation Link”, fra Østerrike (BEST var også koordinatorer for dette prosjektet), Tyskland og Belgia som samarbeider med yrkesskoler, forskningsorganisasjoner etc. Vi har og med offentlige etater fra Norge, Nederland, Hellas og Bulgaria som er støttet av Nasjonale Strategiske Rådgivingsgrupper og assosierte partnere.