Produkt - Tandem

Produkt - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Produktene

Didaktiske retningslinjer

TANDEM didaktiske retningslinjer for lærere i yrkesfaglig sektor som viser hvordan man skal bevisstgjøre unge voksne til å opprette TANDEM lag med eldre immigranter, intervjue dem og engasjere seg i kunnskapsoverføring. Download

Bibliotek

TANDEM internett basert bibliotek, for lærere i yrkesfaglig sektor (samt for alle andre interesserte), med historier fortalt av eldre innvandrere. Disse kan søkes opp i databasen ved hjelp av forskjellige parametre. www.tandem-library.eu

Håndbok

TANDEM bibliotek bruker håndbok. En veiledning for brukerne hvordan de skal bruke databasen. Det er også en veiledning i hvorledes man skal laste opp, redigere og håndtere forskjellig informasjon i databasen. Download

Andre tilleggsprodukter

Andre tilleggsprodukter for utdanningsansvarlige, politikere og andre interesserte er ; TANDEM implementerings konsept for hvert land slik at man besørger langtids bærekraftig resultat i prosjektet. Download

Spredningskonferanse

Fra 1. Til 2. September 2011 organiserte TANDEM partnerskapet en sluttkonferanse I Sofia, Bulgaria. Omlag 30 personer fra 11 land deltok under de to dagene for å bli kjent med prosjektet og produktene partnerskapet hadde laget. I tillegg hadde de muligheten til å utveksle ideer omkring hvorledes man sørger for en bærekraftig prosjektide.

Representanter fra forskjellige utdanningsorganisasjoner drøftet implementering og spredning I Italia, Latvia, Slovenia, Slovakia, Spania og i England. I tillegg bled et drøftet oppleggene I partnerlandene Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tyskland, Hellas, Norge og Nederland. Her er hva noen av dem sa ;

“Jeg synes TANDEM konseptet virker veldig spennende og kan godt se for meg at lærerne våre vil bruke dette på vår skole”

“Dette er utmerkete materialer som kan bidra til å undervise I kulturelt mangfold”

“Jeg tror TANDEM konseptet kan være verdifullt innenfor rådgivingssektoren spesielt I forbindelse med det å øke bevissthetsnivået mht. Egen kompetanse og selvinnsikt. ”

 

Til slutt snakket lærere og elever fra Bulgaria om erfaringene sine med TANDEM metoden, og 6 unge intervjuere gav en presentasjon omkring hva de lærte av det å organisere TANDEM intervjuer med elder immigranter I SOFIA området. Noen av dem tenkte at dette var en god mate å lære om sine egne kompetanseområder og hva arbeidslivet kunne bringe med seg for dem. Andre sa noe om deres bevissthet I forhold til den vanskelige situasjonen mange immigranter var I når de startet sine nye liv I et fremmed land. Alle sammen likte godt å være en del av prosjektet og var stolte av å ha bidratt til noen av de over 100 historiene som finnes I biblioteket..(www.tandem-library.eu).

Konferansee agenda: Download pdf

Presentasjoner:

1. Ideen TANDEM av Helmut Kronika, BEST, Austria: Download pdf

2. Hovedtale: Immigranter og arbeidsmarkedet: muligheter og begrensninger av Dr. Silvana Greco, University of Milan, Italy: Download pdf

3. En praktisk introduksjon til TANDEM av Thomas Nilsen, Rogaland Business School, Norway (Download pdf) og av Karin Kronika, BEST, Austria (Download pdf)

4. Immigranters arbeidslivshistorier, eksempler på intervju aktiviteter. av Marijke Van den Bos (ROC) (Download pdf) and Nadezhda Paunova (BFE) (Download pdf)

5. TANDEM implementering – erfaringer og eksempler av Catherine Christodoulopoulou, RACTI, Greece: Download pdf

Noen bilder tatt under konferansen: