Highlights - Tandem

Highlights - Tandem

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Laatste partner meeting in Stavanger

Na de conferentie in Sofia hebben de partners in het TANDEM project op 14 en 15 oktober een laatste partner meeting in Stavanger (Noorwegen)gehad.  De partner in Stavanger organiseerde deze meeting in hun gebouw, waar ook tal van trainingen voor cursisten en trainers plaatsvinden. Tijdens een rondleiding hebben de projectpartners veel over de geschiedenis van het gebouw en over de eerste onderwijsinstellingen in Stavanger geleerd.
Daarna hebben de partners gediscussieerd over de voltooide producten van het project , informatie uitgewisseld over de distributieactiviteiten van de producten en over de implementatie van de producten en de tandem benadering in ieders eigen land verteld.
Tenslotte hebben we tijdens deze meeting in Stavanger besproken hoe de uiteindelijke rapportage er uit moet zien. Met een aangenaam diner in het historische centrum van Stavanger werd dit project met de project partners afgesloten. “We hebben erg genoten van het werk en we zien veel mogelijkheden om dit project TANDEM verder te gebruiken”, zei  projectcoördinator Helmut Kronika (BEST).

 

TANDEM bezoekt Nijmegen

De vierde Tandem bijeenkomst was op dinsdag 12 april en woensdag 13 april in Nijmegen. Alle partners hebben de resultaten van de TANDEM pilot activiteiten besproken. Op dit moment staan ongeveer 100 verhalen in de TANDEM Bibliotheek. Deze verhalen zijn gebaseerd op interviews , gehouden door jong volwassenen gedurende verschillende beroepstrainingen in Noorwegen, Nederland, Griekenland en Bulgarije. De jonge interviewers hebben met oudere migranten gesproken over hun vaardigheden en competenties die ze gedurende hun werk in één van de vijf , in het TANDEM project gedefinieerde, beroepssectoren verworven of verbeterd hebben:land- en tuinbouw, bouw en techniek, toerisme, handel en welzijn en zorg.

In het begin voelden de interviewers zich onzeker, omdat ze geen ervaring hadden in het interviewen van anderen; bovendien waren ze niet vertrouwd met de elektronische bibliotheek Sommigen hadden start problemen tijdens het contact maken met de oudere migranten. Hun interview partners vertegenwoordigden een andere generatie en vertelden vaak op een emotionele manier over hun migratie en hun vroegere werk. Soms werd de discussie over competenties en vaardigheden nog bemoeilijkt door de taalbarrière. Het zelfvertrouwen van de jongeren groeiden echter na enige tijd en de interviewers en geïnterviewden vertelden dat ze veel geleerd hebben van hun tandem partners. De geïnterviewden waren zich niet altijd bewust van alle competenties die zij verworven hebben gedurende hun arbeidsleven. Ze realiseerden zich hoe veel ze al weten en hoe divers hun vaardigheden zijn.

Zoals in het vorige project European Generation Link, schreven ook in het TANDEM project de jonge en oudere samen het verhaal en plaatsten deze op de TANDEM Bibliotheek met ondersteuning van hun docenten, trainers en counselors, die ook de gelegenheid hadden de TANDEM producten te evalueren. Over het algemeen vonden de participanten de TANDEM producten erg bruikbaar, informatief, goed gestructureerd en motiverend. Een deelnemer uit Noorwegen zei: “Het was erg spannend het levensverhaal van Jaman te horen. Het heeft mijn ogen geopend voor de vele verhalen van migranten over de hele wereld.”

Gedurende de volgende maanden worden audio en videobestanden toegevoegd aan de verhalen op de TANDEM Bibliotheek. Als laatste stemden de partners in met de volgende bijeenkomst die in september 2011 in Sofia zal zijn. Concreet zal er voor een internationaal publiek een conferentie georganiseerd worden, waarop de op dat moment aanwezige producten en resultaten gepresenteerd worden.

 

De derde bijeenkomst van het Tandem project

Onze derde bijeenkomst was op 22 en 23 september in Brussel.

In dit stadium van het project zijn de producten zover af, dat ze aan docenten in de beroepseducatie, trainers, counselors en andere belanghebbenden in Noorwegen, Nederland, Griekenland en Bulgarije getoond kunnen worden.

Al meer dan 50 verhalen van mensen die naar deze vier landen geëmigreerd zijn, staan op dit moment op de website van de Tandem bibliotheek. De migranten vertellen over hun werk, de competenties die ze geleerd hebben in verschillende situaties en werksectoren, zoals handel, toerisme, bouw, techniek, zorg en welzijn of tuin- en landbouw. Docenten in de beroepssectoren, trainers en counselors die op zoek zijn naar nieuwe motiverende mogelijkheden om intergenerationele en culturele onderwerpen in werksituaties te introduceren, kunnen informatie hierover vinden in de Tandem handleiding. Hierin staat algemene informatie over diversiteit, omgaan met culturele diversiteit en pedagogische uitgangspunten. Andere belangrijke aspecten in de handleiding zijn: hand-outs met vragen waarmee docenten kunnen brainstormen over en werken aan competenties en vaardigheden die hun studenten nodig hebben in een baan.

In de workshop in Brussel hebben de partners van het project criteria en een evaluatie raamwerk gedefinieerd, waarmee de volgende maanden gewerkt wordt om tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in Nederland de resultaten en producten opnieuw te bediscussiëren. De komende maanden zullen meer tandem interviews georganiseerd worden waarin jonge studenten die één van de hierboven genoemde beroepopleidingen volgen ( of deze willen gaan volgen ) in contact worden gebracht met oudere migranten, die iets over hun achtergrond en leven in Noorwegen, Nederland, Griekenland of Bulgarije vertellen.

Als u tot één van de hierboven genoemde groepen behoort en u belangstelling heeft om in een Tanden pilot activiteit te participeren, neem dan contact op met de projectcoördinator of de projectpartner in Noorwegen, Nederland, Griekenland of Bulgarije.

 

Tur-til-Flor-og-fjaere: 09.09.10

Na de eerste TANDEM interviews gingen de jongeren samen op een tour. Zie de TANDEM interviewers in Stavanger.

 

Ontwikkelingsworkshops

Voor de ontwikkeling van de twee belangrijkste TANDEM producten, de TANDEM didactische handleiding en de TANDEM bibliotheek, hebben de doelgroep landen workshops georganiseerd. Docenten, trainers en counsellors zullen uitgenodigd worden om mee te participeren in de ontwikkeling van het product. Hun input wordt gezien als een meetpunt voor de volgende stappen : de productie van levensverhalen van oudere migranten voor de TANDEM bibliotheek, opgetekend door jonge laagopgeleide leerders. In Stavanger hebben 8 stagiaires in de gezondheidszorg, de kinderopvang, ouderenzorg en administratief werk in mei tijdens een eerste workshop gediscussieerd over hoe ze Europas CV kunnen gebruiken bij het zichtbaar maken van hun competenties en vaardigheden . In rollenspelen hebben ze het afnemen van interviews geoefend. Verder hebben ze gesproken over hoe ze oudere migranten kunnen vinden en motiveren te praten over hun dagelijkse routine of over het verschil tussen werken in Noorwegen en in hun moederland. Bovendien hebben ze geleerd hoe ze de verhalen van de migranten in de TANDEM bibliotheek kunnen plaatsen. (Hieronder enkele foto’s van de twee meetings in Noorwegen)

 

Eerste workshop

De partners van het TANDEM project zijn op 8 en 9 april 2010 bij elkaar gekomen in Stavanger (Noorwegen), de hoofdstad van de provincie Rogaland om de ontwikkeling van de belangrijkste producten van TANDEM, de bibliotheek op internet, het handboek en de didactische handleiding, te bespreken. Omdat het TANDEM project gebaseerd is op een Grundtvig project, namelijk “European Generation Link” (www.european-generation-link.org), zullen de resultaten van dit project zowel geografisch als thematisch omgezet worden naar beroepseducatie. In het TANDEM project doen partnerts uit het eerdere Grundtvig project mee, zoals Oostenrijk, Duitsland en België en nieuwe “doelgroep landen” als Noorwegen, Nederland, Bulgarije en Griekenland. Tijdens deze workshop is gediscussieerd over het onderzoek dat de nieuwe partners sinds de Kick-off meeting in januari gedaan hebben. Op basis van deze discussie is besloten dat het TANDEM project zich zal richten op zowel landbouw, techniek, toerisme en handel als op zorg en welzijn.

 

Stavanger Kommune presenteert het project TANDEM op een conferentie over integratie

Tussen de twee workmeetings in Wenen en Stavanger heeft Stavanger Kommune interne workshops en bijeenkomsten georganiseerd en geparticipeerd in een conferentie over integratie op 19 maart 2010. Tijdens deze conferentie, waar 800 werknemers van Stavanger Kommune aan meegedaan hebben en die ook op de radio uitgezonden is, kregen de aanwezigen informatie over de producten, doelen en resultaten van het TANDEM project.

 

De Kick-off meeting,Wenen

De kick-off meeting van ons nieuwe Leonardo project TANDEM was op 7 en 8 januari 2010 in Wenen. Tijdens de meeting concentreerden de partners zich op belangrijke issues in het werkplan. Er werd vooral aandacht besteed aan hoe de geplande transfer van de oorspronkelijke producten georganiseerd kan worden. Deze producten van het succesvolle Grundtvig project European Generation Link (www.european-generation-link.org), werden gepresenteerd door Helmut Kronika, de coördinator van zowel het oorspronkelijke als van het transfer project. TANDEM zal bestaande modellen en materialen inpassen in beroepsopleidingen in de doelgroeplanden: Noorwegen, Nederland, Griekenland en Bulgarije. In de volgende fase van het project zullen specifieke situaties en voorwaarden geanalyseerd worden in de vier doelgroeplanden met als doel een succesvolle aanpassing en implementatie voor te bereiden van de TANDEM benadering.

Belangrijke aspecten van doelen en raamwerk van het LdV Transfer of Innovation Programme werd gepresenteerd door mevrouw Anne Hunderi van SIU, de Noorse National Agency die de administratie voert over het programma.

Kick-off meeting TANDEM

 

Disseminatie in de doelgroeplanden

ROC Nijmegen heeft  het project Tandem op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij andere instellingen, zowel op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.  We hebben op verschillende conferenties en landelijke bijeenkomsten informatie gegeven over het project door flyers uit te delen,  een workshop te geven en op informatiemarkten te staan. Daarnaast is er een artikel verschenen in ZigZag, het in-house magazine van ROC Nijmegen.

TANDEM in de media