Velkommen - Tandem

Velkommen - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Prosjektet

I mange europeiske land finner man at 2 hovedgrupper mennesker er underrepresentert på arbeidsmarkedet; de unge lavt utdannede samt eldre innvandrere. Begge gruppene er også vanskelige å nå i forhold til utdannelse, og viser liten motivasjon og gjennomføringsevne.

TANDEM - Hvordan opprette kommunikasjon mellom kulturer og generasjoner, og hvordan legge til rette for overføring av kompetanse i yrkesfagutdanningen er basert på det vellykkede Grundtvig prosjektet European Generation Link” (www.european-generation-link.org).

Tilpassing av innovative og konkrete ideer for yrkesfaglig utdanning, kan vise lærere hvordan de skal føre disse gruppene som er nevnt tidligere sammen, slik at de kan lære av hverandre.

Videre, Tandem kan vise lærerne hvordan de skal gjøre uformell læring synlig og anvendbar for deres fremtidige profesjonelle utvikling.

  European Generation Link Library

 

   

Målgrupper

Mange yrkesfaglige programområder får nå nytt bevisstgjørings materiale, konkrete verktøy og instrumenter til å kunne avhjelpe kommunikasjonen mellom unge og gamle Europeiske borgere.

Yrkesfaglige tilbydere fra landene Norge, Nederland, Hellas og Bulgaria, kan nå bruke bevisstgjørings materialene for yrkesfaglig opplæring innen interkulturell kompetanse.

Over hele Europa kan lærere utvikle deres egen innovative praksis med TANDEM materialene, i forhold til de utfordringer de står overfor på området.

  TANDEM-flyer-NO

TANDEM DVD (på engelsk)

Media Player

Nyhetsbrev

   
  Download the 3rd TANDEM newsletter

Issue 4, Sept 11 (på engelsk)

 

Issue 3, Apr 11 (på engelsk)

Download the 2nd TANDEM newsletter   Download the 1st TANDEM newsletter

Issue 2, Aug 10 (på engelsk)

 

Issue 1, Apr 10 (på engelsk)