Links - Tandem

Links - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå

www.vox.no

Voksenopplæring bl.a for innvandrere

www.rogfk.no

Rogaland Fylkeskommune

www.hsh-org.no

hovedorganisasjonen for handel og tjenester

www.oppfolgingstjenesten.rogfk.no

Oppfølgingstjenesten i Rogaland

www.jaattaa.vgs.no

Jåttå videregående skole

www.godalen.vgs.no

Godalen Videregående skole

www.inthus.no

Internasjonalt hus Stavanger

www.rkk.no

Rogaland kurs og kompetansesenter

http://rogaland.arbeiderparti.no

Arbeiderpartiet i Rogaland

www.aktivkunnskap.no

Privat opplæringsbedrift innen IT

www.uis.no

Universitetet i Stavanger

www.vofo.no

Voksenopplæringsforbundet

www.imdi.no

Immigrasjonsdirektoratet

www.fafo.no/indexenglish.htm

Uavhengig forskningsstiftelse

Vi kan ikke holdes ansvarlige for broken av den informasjonen som fremkommer ovenfor eller på websidene som nevnes.