Контакт - Tandem

Контакт - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Координатор

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Mariahilfer Straße 8
A - 1070 Wien
Austria
www.best.at

Helmut.Kronika (at) best.at

 

 

Водеща организация

OPPLAERINGSKONTORET
STAVANGER KOMMUNE

Sandvigå 21
4007 Stavanger
Norway

www.stavanger.kommune.no

 

 

Координатор в България

Фондация на бизнеса за образованието