Партньори - Tandem

Партньори - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорите

Партньорството по този проект включва организации, предоставящи професионално обучение и експерти в иновациите, представляващи оригиналния проект “Връзка между поколенията в Европа”, от Австрия (BEST е и координатор на оригиналния проект), Германия и Белгия, които ще си сътрудничат с организации от сферата на професионалното образование, консултантски и изследователски организации, държавни органи от Норвегия, Холандия, Гърция и България, подкрепяни от Национални Стратегически Консултативни Групи и асоциирани партньори.