Продукти - Tandem

Продукти - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продуктите

Дидактически насоки

дидактически насоки – за преподавателите в сферата на професионалното образование, обучителите и консултантите – за насърчаване и мотивиране на младите хора да формират тандем екипи с по-възрастни мигранти, да проведат интервюта, да се ангажират в трансфера на знания и осъзнаването на компетенциите. Изтеглете pdf

Библиотека

ТАНДЕМ интернет-базирана библиотека - за преподавателите в сферата на професионалното образование, обучителите и консултантите, както и за всички други, за които биха представлявали интерес историите на възрастни мигранти, записани от млади хора. www.tandem-library.eu

Наръчник

ТАНДЕМ наръчник за използване на библиотеката – ще предоставя информация за организационните аспекти при използване на библиотеката, създаването и публикуването на различните записи и др. Изтеглете pdf

Други

Други допълнителни продукти за обучителните организации и институциите, ангажирани със създаването и прилагането на политиките в тази сфера:

ТАНДЕМ Стратегия за приложение за всяка таргет страна, за да се гарантира дългосрочна устойчивост на ТАНДЕМ резултатите.  Изтеглете pdf

Международна конференция

На 1-ви и 2-ри септември 2011, партньорството по проект ТАНДЕМ организира финална конференция в София, България. Около 30 представители на 11 държави участваха в двудневната среща и се запознаха с проекта и продуктите, създадени от партньорите. Те имаха и възможност да обменят идеи за засилване на устойчивостта и въздействието на проекта. Представителите на организации от сферата на образованието и професионалното обучение обсъдиха възможности за прилагане в практиката на продуктите от проекта в Италия, Латвия, Словения, Словакия, Испания и Великобритания, в допълнение на вече представените от партньорите от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Норвегия и Холандия. Ето какво казаха някои от тях:

TANDEM историите много ми харесаха и мисля, че нашите учители биха ги използвали в училището ни.’

Това е чудесен материал за изучаване на културните различия.’

Мисля, че подходът на TANDEM може да донесе добавена стойност в кариерното ориентиране в комбинация с повишаване на осведомеността за собствените компетенции и изграждането на самооценка.’

 

Преподаватели и кариерни консултанти от България споделиха техния опит с подхода на TANDEM. Шест млади интервюиращи разказаха какво са научили в процеса на организиране на TANDEM интервютата с възрастни имигранти в София и страната. Някои от тях споделиха, че това е добър начин да осъзнаят собствените си компетенции и да си представят какво би представлявал професионалния им живот. Други казаха, че сега са наясно с трудната ситуация, в която попадат много от имигрантите, когато започват наново живота си в чужда страна. Всички те с удоволствие са участвали в проекта и са горди, че са допринесли за част от 100-те истории, които могат да се прочетат в TANDEM библиотеката (www.tandem-library.eu).

Програма на Конференцията: Изтеглете pdf

Презентации:

1. Идеята и концепцията зад TANDEM: Хелмут Кроника, BEST, Австрия: Изтеглете pdf
2. Водеща презентация: Мигрантите и реализирането им на пазара на труда:възможности и препятствия Д-р Силвана Греко, Милански Университет, Италия: Изтеглете pdf
3. Практическо въведение в TANDEM: Томас Нилсен, Рогаланд Бизнес Училище, Норвегия (Изтеглете pdf) и Карин Кроника, BEST, Австрия (Изтеглете pdf)
4. Професионалните и житейски истории на имигрантите – примери от интервютата: Марике ван ден Бос, ROC, Холандия (Изтеглете pdf) и Надежда Паунова, Фондация на бизнеса за образованието, България (Изтеглете pdf)
5. Прилагане на TANDEM – опит и примери: Катерина Кристодулополу, RACTI, Гърция: Изтеглете pdf

Фотографии от Конференцията: