Σύνδεσμοι - Tandem

Σύνδεσμοι - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

www.adep.gr

Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας, ΑΔΕΠ Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων.

www.argostoli.gr

Δήμος Αργοστολίου - Ο Δήμος Αργοστολίου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Κεφαλονιάς

www.dymi.gov.gr/

Δήμος Δύμης  Ο κεντρικός Δήμος της Δυτικής Αχαϊας

www.achins.gr

Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΜΚΟ) είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό  Ινστιτούτο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2004 στην πόλη της Πάτρας του Νομού Αχαΐας, με βασικό σκεπτικό να βοηθήσει τους Έλληνες Ενήλικες να προβάλλουν σκέψεις και ιδέες οι οποίες θα καλλιεργήσουν νέες αξίες στην κοινωνία μας και θα βελτιώσουν την προσωπικότητα τους.

www.forcom.it/tipsproject

Lifelong learning Program – T-Learning to improve Professional Skills for intercultural dialogue (Tips project)

Το έργο στοχεύει στην πραγματοποίηση ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους πολιτισμικού διαμεσολαβητές χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία t-learning.

www.minedu.gov.gr

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες που αναφέρονται παραπάνω.